Ewelina Papaj-Gajek

Adwokat

Założyciel i właściciel Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podyplomowych studiów z zakresu Wyceny i gospodarki nieruchomościami. W 2013 r. ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – prowadzi sprawy o rozwód oraz sprawy alimentacyjne. Posiada duże doświadczenie w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, w szczególności regulacją stanów prawnych nieruchomości, umowami dotyczącymi nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego, wywłaszczeniami i zwrotami nieruchomości a także w zakresie służebności gruntowych i służebności przesyłu, ustanawiania służebności za wynagrodzeniem, jak i pozyskiwania wynagrodzenia  za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe. Reprezentuje klientów w procesach karnych zarówno jako obrońca jak i pełnomocnik.