Witold Rodak

Aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa Informacji w Administracji i Biznesie. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radcowskiej w Katowicach. Zajmuje się wsparciem bieżącej obsługi jednostek samorządu terytorialnego i spółek handlowych, a także windykacją wierzytelności. Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.