Cena usługi KMS Legal uzależniona jest od stopnia złożoności sprawy i wymaganego zaangażowania czasu pracy i środków. Wynagrodzenie ustalane jest w umowie indywidualnie z każdym klientem.

Cena pojedynczej porady prawnej zaczyna się od 200 zł brutto. W przypadku dłuższej współpracy KMS Legal oferuje następujące formy rozliczeń:

  • wynagrodzenie godzinowe, w oparciu o czas pracy przeznaczony na daną sprawę, w przypadku rozliczania się według stawki godzinowej cena wynosi 200,00 zł za godzinę pracy;
  • wynagrodzenie zadaniowe ustalone z góry za daną czynność, np. sporządzenie umowy lub opinii prawnej czy rejestracji spółki;
  • przedsiębiorcom KMS Legal oferuje stałą obsługę prawną w zamian za zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie;

Cena za usługi KMS Legal nie obejmuje wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem sprawy, tj. opłat sądowych, opłat skarbowych, opłat komorniczych, kosztów sporządzenia opinii biegłych lub kosztów dojazdu do organu, kontrahenta lub sądu mającego siedzibę poza obszarem województwa śląskiego. Koszty te są pokrywane przez klienta oddzielnie.