Sytuacje, w których kontrahent nie wywiązuje się ze swoich finansowych zobowiązań, niestety nie należą do rzadkości. Niezależnie od tego, jaka wysoka jest nieopłacona suma, czy wiąże się z fakturą, czy z nieuiszczona opłatą za usługę, prawo stoi po stronie wierzyciela i przewiduje metody windykacyjne, jakimi można się posłużyć w celu odzyskania pieniędzy.

W zakres działań, jakie prowadzi nasza kancelaria z siedzibą w Tychach, wchodzi windykacja polubowna i sądowa, a także wykorzystywanie możliwości, jakie daje system elektronicznego postępowania upominawczego EPU.

System EPU pozwala na dochodzenie długów w sprawach, w których nie jest konieczne postępowanie dowodowe. Zajmujemy się tu wypełnianiem formularzy i wniosków windykacyjnych za pośrednictwem Internetu. Ponieważ cała komunikacja między sądem a stronami odbywa się online i nie ma konieczności składania osobnego wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, załatwienie sprawy odbywa się stosunkowo szybko.

W sytuacji, w której windykacja drogą online nie jest możliwa, zajmujemy się zarówno wystosowaniem pisma do dłużnika, jak również reprezentowaniem klienta w czasie mediacji. Jeśli kontrahent w dalszym ciągu uchyla się od uiszczenia należności, wkraczamy na ścieżkę windykacji sądowej. Zajmujemy się wtedy uzyskaniem nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności – pozwala to na uruchomienie procedury komorniczej. Także i na tym etapie to nasza kancelaria, a nie klient, zajmuje się kontaktem z funkcjonariuszami publicznymi. W razie konieczności bierzemy także udział w postępowaniu sądowym w imieniu klienta.