Miłosz Surdziel

Radca prawny

Założyciel i prawnik zarządzający Kancelarią KMS Legal – kancelarii partnerskiej ogólnopolskiej sieci zrzeszającej kancelarie prawne, działającej pod nazwą Kancelarie RP, działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Począwszy od 2003 r. uczestniczy w świadczeniu usług pomocy prawnej dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych – początkowo jako pracownik, a następnie stały współpracownik kancelarii Urbanik i Partnerzy. Specjalizuje się w sprawach związanych z nieruchomościami, prawnymi aspektami procesów budowlanych i inwestycyjnych oraz planowaniem przestrzennym, a także obsłudze przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmiotów świadczących usługi za pośrednictwem sieci internetowej. Posiada duże doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, a także klientów indywidualnych – zarówno przedsiębiorców jak i osób prywatnych. W swojej dotychczasowej działalności świadczył obsługę prawną wielomilionowych procesów inwestycyjnych realizowanych w oparciu o środki unijne, wykonywał czynności likwidatora, zakładał i doradzał podmiotom z sektora NGO, wykonywał czynności administratora zastawu. Jest docenianym doradcą i uznanym współpracownikiem.

Teodor Urbanik

Adwokat

Założyciel i partner kancelarii „Urbanik i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka partnerska w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1983 – 1986 sędzia Sądu Rejonowego w Mikołowie. W latach 1986 – 1989 pracujący na stanowisku radcy prawnego. Począwszy od 1989 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. W trakcie swej długoletniej praktyki prowadził obsługę prawną podmiotów branży górniczej, hutniczej oraz energetycznej, sportowej oraz medycznej, miast i ich jednostek organizacyjnych. Obsługuje pod względem prawnym przedsiębiorców i osoby prywatne. Uczestniczył w negocjacjach prowadzonych zarówno w imieniu jak i z największymi podmiotami na rynku. Prowadzi obrony w sprawach karnych i reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i kontroli.  Jest prawnikiem o olbrzymim doświadczeniu i uznanym autorytecie.

Maryla Urbanik

Radca prawny

Założyciel i partner kancelarii „Urbanik i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka partnerska w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prawnik posiadająca 30 letnie doświadczenie zawodowe. W trakcie swojej kariery zajmowała się świadczeniem pomocy prawnej w następujących dziedzinach: – porozumienia rozwodowe, separacyjne, o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dziećmi i wnukami, odszkodowania dla pracowników za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę oraz inne sprawy z zakresu prawa pracy, – windykacja należności, w tym e-windykacja (podatki, czynsze, media, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych) – eksmisje oraz odszkodowania od Gmin za brak wskazania lokalu socjalnego, – służebności, w tym sprawy dotyczące ustanowienia służebności ze szczególnym uwzględnieniem służebności

Dominik Urbanik

Adwokat

Partner kancelarii „Urbanik i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka partnerska w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2012 r. ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w sprawach związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości, w szczególności w zakresie problematyki dotyczącej urządzeń przesyłowych, służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz zasiedzenia służebności. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego, w szczególności w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu niesłusznego zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.  Jako pełnomocnik procesowy w licznych postępowaniach sądowych, zdobył znaczne doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, w tym w zakresie skutecznej windykacji należności oraz w procesach odszkodowawczych.

Ewelina Papaj-Gajek

Adwokat

Założyciel i właściciel Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podyplomowych studiów z zakresu Wyceny i gospodarki nieruchomościami. W 2013 r. ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – prowadzi sprawy o rozwód oraz sprawy alimentacyjne. Posiada duże doświadczenie w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, w szczególności regulacją stanów prawnych nieruchomości, umowami dotyczącymi nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego, wywłaszczeniami i zwrotami nieruchomości a także w zakresie służebności gruntowych i służebności przesyłu, ustanawiania służebności za wynagrodzeniem, jak i pozyskiwania wynagrodzenia  za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe. Reprezentuje klientów w procesach karnych zarówno jako obrońca jak i pełnomocnik.

Jakub Matan

Radca prawny

Założyciel i właściciel Kancelarii Matan z siedzibą w Katowicach. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Śląskim. Posługuje się biegle językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym (potwierdzonym złożonym egzaminem z certyfikatu ILEC) oraz w stopniu średnio-zaawansowanym językiem hiszpańskim. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego również w zakresie likwidacji oraz reorganizacji przedsiębiorstw. Posiada duże doświadczenie w prawie administracyjnym, prawie Unii Europejskiej oraz prawie ochrony środowiska zdobyte podczas pracy w organach administracji. Brał udział w licznych procesach dotyczących spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz służebności, w tym służebności przesyłu, a także roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy. W swojej wieloletniej praktyce w kancelariach prawnych zdobył doświadczenie związane z efektywną windykacją należności (w tym windykacją wierzytelności od podmiotów zagranicznych przy użyciu europejskich środków ochrony prawnej), cesjami wierzytelności, faktoringiem oraz różnymi sposobami zabezpieczenia wierzytelności.

Marcin Pietrzak

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu Wyceny i Gospodarki Nieruchomości. Ukończył aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.
Specjalizuje się w prawie nieruchomości w tym m.in. regulacjach stanu prawnego gruntu, procesach inwestycyjnych dotyczących nieruchomości, kwestiach związanych z zarządzaniem nieruchomościami i obsługą wspólnot mieszkaniowych. Zajmuje się również pozasądową oraz sądową windykacją należności ze szczególnym uwzględnieniem e-windykacji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania drogami publicznymi w tym reprezentacji przed sądem w sprawach odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych.

Michał Rus

Adwokat

Założyciel i właściciel Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W 2019 r. ukończył aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Zajmuje się bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek handlowych, a także windykacją wierzytelności. Specjalista w zakresie szeroko pojętego prawa sportowego. Występuje przed sądami zarówno w procesach cywilnych, jak i karnych.

Witold Rodak

Aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa Informacji w Administracji i Biznesie. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radcowskiej w Katowicach. Zajmuje się wsparciem bieżącej obsługi jednostek samorządu terytorialnego i spółek handlowych, a także windykacją wierzytelności. Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.

Sylwia Hamerlak

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej na kierunku Stosunków Międzynarodowych o specjalizacji Administracji Europejskiej. Zajmuje się kompleksowym prowadzeniem i obsługą biura Kancelarii.

O nas

Kancelaria KMS Legal w oparciu o wiedzę i doświadczenie zespołu współpracujących radców prawnych i adwokatów oferuje kompleksowe wsparcie prawne i ochronę spółek, przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych we wszystkich aspektach ich aktywności. Rozwiązania proponowane przez Kancelarię zawsze dostosowane są do potrzeb i oczekiwań Klienta – bo problemy należy rozwiązywać, a nie mnożyć je.